CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.4 Szkoła Policealna Technik Masażysta osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.5 Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) Technik Rachunkowości osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.9 Szkoła Policealna Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.10 Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) Technik Turystyki na Obszarach Wiejskich osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.11 Szkoła Policealna Techniki Administracji osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.12 Szkoła Policealna Technik Usług Kosmetycznych osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.13 Szkoła Policealna Technik Sterylizacji Medycznej osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.14 Kurs umiejętności zawodowych (KUZ) Forysta osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.15 Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) SPO.01 Asystent osoby niepełnosprawnej osoby pełnoletnie 456 Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.16 Szkoła Policealna Terapeuta Zajęciowy osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.17 Szkoła Policealna Opiekun Medyczny osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne

KONFERENCJE

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.1 Konferencja Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w szkole - Edycja II Wszyscy zainteresowani 2 TEAMS Organizator: dr n. med. Dariusz Zawadzki bezpłatne 11.06.2024r., godz. 18:00

PRAWO OŚWIATOWE I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ/PLACÓWKĄ

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.1214 Warsztaty metodyczne Jak budować markę szkoły? Zapraszam kadrę zarządzającą ze szkół, osoby zajmujące się komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną placówek edukacyjnych, przedstawię propozycję konkretnych działań wspierających kreowanie marki szkoły. Opowiem o: strategii marki i dlaczego jej stworzenie jest takie ważne; planowaniu skutecznych strategii działań promocyjnych; o dobrych przykładach marek edukacyjnych. 4 WODN w Kutnie dr Renata Jagodzińska-Falk bezpłatne 10.04.2024, godz. 16.00-18.30

DYDAKTYKA OGÓLNA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
1509 Warsztaty metodyczne Inspirujący nauczyciel = twórczy uczeń czyli międzynarodowe innowacje pedagogiczne bez tajemnic. Uczestnicy warsztatów metodycznych zostaną zapoznani z podstawą prawną dotyczącą międzynarodowych innowacji pedagogicznych, procedurami wdrażania innowacji pedagogicznych, rodzajami innowacji pedagogicznych oraz sposobami ich ewaluacji, ciekawymi przykładami innowacji pedagogicznych, w tym międzynarodowych 4 CRE Zgierz, Oddział w Kutnie Agnieszka Tracz bezpłatne 6.05.2024r., godz. 15.30

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.659 Seminarium Trudne emocje i zachowania uczniów – jak im zapobiegać i jak sobie z nimi radzić w szkole? nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni 3 TEMS Dariusz Nowak bezpłatne 27.04.2024 godzina 15:00
K.740 Warsztaty metodyczne Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży. Zainteresowani nauczyciele. 3 WODN Joanna Sędzicka bezpłatne 16.04.2024r. godz. 17:00 - 20:00.
K.741 Kurs doskonalący Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Zainteresowani nauczyciele. 3 online Joanna Sędzicka bezpłatne 07.05.2024r. Godz. 17:00 - 20:00.
K.743 Warsztaty metodyczne online Internet NIE - BEZPIECZNY. Zainteresowani nauczyciele. 3 online Joanna Sędzicka bezpłatne 30.05.2024r., godz. 17:00 - 20:00.
K.744 Kurs doskonalący Trening skutecznej i przyjaznej komunikacji. Zainteresowani nauczyciele. 3 online Joanna Sędzicka bezpłatne 23.04.2024r., godz. 17:00 - 20:00
K.746 Kurs doskonalący Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży - profilaktyka i reagowanie. Zainteresowani nauczyciele. 3 online Joanna Sędzicka bezpłatne 14.05.2024r., godz. 17:00 - 20:00
K.747 Kurs doskonalący Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży - profilaktyka i reagowanie. Zainteresowani nauczyciele. 3 online Joanna Sędzicka bezpłatne 11.06.2024r., godz. 17:00 - 20:00.
K.748 Kurs doskonalący Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole. Zainteresowani nauczyciele. 3 online Joanna Sędzicka bezpłatne
K.782 Warsztaty metodyczne Internet Nie - bezpieczny Zainteresowani nauczyciele. 3 Internet NIE - bezpieczny. Joanna Sędzicka 30 zł 07.05.2024r. Godz. 17:00 - 20:00.
K.789 Seminarium Hejt w internecie - czym jest i jak sobie z nim radzić ? Konsekwencje prawne, odpowiedzialność karna. Co znaczy słowo hejt ? Co grozi za hejt ? 3 online Joanna Sędzicka, przedstawiciele Powiatowej Policji w Zgierzu bezpłatne 16.04.2024r.

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.1068 Seminarium Biblioterapeutyczna rola książki Zastosowanie bajki i baśni jako elementu terapii wobec konkretnego problemu, z którym boryka się dziecko. Przykłady konkretnych książek terapeutycznych Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele i osoby zainteresowane 3 h WODN w Zgierzu Elżbieta Wójcik e.wojcik@crezgierz.edu.pl bezpłatne 14.05.2024 r. godz. 15.30 Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.181 Warsztaty metodyczne Zasada zachowania momentu pędu w doświadczeniach. Nauczyciele fizyki. Eksperymenty ilustrujące i potwierdzające zasadę zachowania pędu. 4 WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne 7. 05. 2024. godz. 16:00
K.182 Kurs doskonalący Wahadło matematyczne i sprężynowe w doświadczeniach. Nauczyciele fizyki. Analiza drgań i zależności wahadła matematycznego i sprężynowego. 4 WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne 4. 06. 2024. godz. 16:00
K.187 Warsztaty metodyczne online Jak to działa - ekologiczne sposoby pozyskiwania energii. Nauczyciele. Zasada działania urządzeń pozwalających pozyskiwać "ekologiczną" energię. 4 Platforma Teams Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne 6. 06 2024 godz. 16:00
K.188 Warsztaty metodyczne online Zagadki kosmosu - co wiemy o otoczeniu naszej planety. Nauczyciele. Ciekawostki dotyczące otoczenia Ziemi i Układu Słonecznego. 3 Platforma Teams Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne 11.06. 2024 godz. 16:00
K.189 Seminarium Pogaduszki o zadaniach maturalnych z fizyki - seminarium dla egzaminatorów. Nauczyciele fizyki-egzaminatorzy. Analiza zadań maturalnych z fizyki przed ich sprawdzaniem. 4 Platforma Teams Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne 22.05.2024 godz. 16:00
K.192 Seminarium Rola edukacji przyrodniczej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych Znaczenie edukacji przyrodniczej dla uczniów, szkoły i środowiska. Przykłady działań proekologicznych szkół. 4 Platforma Teams Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne 13. 06.2024. godz. 16:00
K.194 Konsultacje zbiorowe Problemy merytoryczne i metodyczne w nauczaniu fizyki Nauczyciele fizyki 3 WODN Zgierz/ platforma TEAMS Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne Do uzgodnienia
K.195 Konsultacje zbiorowe Konstruowanie zadań z fizyki. Nauczyciele fizyki. 3 WODN Zgierz/ platforma TEAMS Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne do uzgodnienia

MUZYKA, PLASTYKA, TECHNIKA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.509 Warsztaty metodyczne Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss W programie zabawy ruchowe, słowne, instrumentalne do wybranej muzyki klasycznej i popularnej/ Nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz nauczyciele muzyki. 3 WODN Zgierz Ewelina Bień 30 zł 27.04.2024 r. godz. 9.00
K.523 Warsztaty metodyczne Muzykoterapia - królowa lepszego samopoczucia 1. Zapoznanie z podstawowymi metodami i formami pracy w zakresie muzykoterapii. 2. Umiejętność kształtowania procesu emocjonalnego dziecka w terapii stymulowanej muzyką. 3. Zapoznanie z zasadami MRM- Mobilnej Rekreacji Muzycznej i pięcioma etapami pracy według schematu OZURA (Odreagowanie, Zrytmizowanie, Uwrażliwienie, Relaksacja, Aktywizacja). 3 WODN w Zgierzu Ewelina Bień 30 zł 20.04.2024 godz. 9.00

FILOZOFIA, ETYKA, HISTORIA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.1556 Kurs doskonalący Jak uczyć o II wojnie światowej? prezentacja materiałów edukacyjnych wraz z wykładem na temat węzłowych zagadnień 3 online Magdalena Zapolska-Downar bezpłatne 10.04.2024 16.00-17.30 30.04.2024 15.30-17.00

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.150 Kurs doskonalący Komputer w pracy nauczyciela Wszyscy nauczyciele, Wykorzystanie komputera i zasobów internetowych do projektowania lekcji i rozwoju zawodowego. 20 Platforma Teams Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl 50 zł termin zmieniony - informacja terminie 1 X
K.156 Warsztaty metodyczne online Komputer w edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele EW, Przykłady stron www i oprogramowania przydatnego w edukacji wczesnoszkolnej. 6 platforma TEAMS Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne termin zmieniony - informacja terminie 1 X
K.184 Warsztaty metodyczne online Wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w nauczaniu fizyki. Nauczyciele fizyki. Zasoby ZPE możliwe do wykorzystania podczas lekcji przyrody i w domu przez uczniów. Przegląd zadań i symulacji zjawisk fizycznych dostępnych na ZPE. 8 Platforma Teams Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne 16, 23 04. 2024 godz. 16:00
K.186 Warsztaty metodyczne online Film edukacyjny jako narzędzie na lekcji fizyki. Nauczyciele fizyki. Filmy edukacyjne wzbogacające lekcje fizyki w szkole podstawowej i średniej. 4 Platforma Teams Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne 14. 05. 2024 godz.16:00
K.742 Kurs doskonalący Uzależnienia behawioralne. Zainteresowani nauczyciele. 3 online Joanna Sędzicka bezpłatne
K.745 Kurs doskonalący Trening skutecznej i przyjaznej komunikacji. Zainteresowani nauczyciele. 3 online Joanna Sędzicka bezpłatne 04.06.20234r., godz. 17:00 - 20:00 04.06.2024r., godz. 17:00 - 20:00
K.1069 Warsztaty metodyczne Edukacyjne walory książek z rozszerzoną rzeczywistością Zastosowanie AR w edukacji Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele, osoby zainteresowane 3 h WODN w Zgierzu Elżbieta Wójcik e.wojcik@crezgierz.edu.pl bezpłatne 04.06.2024 r. godz. 15.30 Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu
K.1070 Warsztaty metodyczne Edukacyjne walory książek z rozszerzoną rzeczywistością Zastosowanie AR w edukacji Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele, osoby zainteresowane z Kutna i okolic 3 h Oddział WODN w Kutnie Elżbieta Wójcik e.wojcik@crezgierz.edu.pl bezpłatne 21.05.2024 r. godz. 15.00 Kutno

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I DORADZTWO ZAWODOWE

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.759 Warsztaty metodyczne Design Thinking w doradztwie zawodowym. Nauczyciele doradztwa zawodowego. Warsztaty, których celem jest zaprezentowanie oraz trening Design Thinking jako metody kreatywnego rozwiązywania problemów wraz z poznaniem aplikacji tej metody w doradztwie zawodowym. 5 WODN Zgierz Lidia Leśniewicz, dr Małgorzata Kołodziejczak bezpłatne 23.04.2024 godz. 15.00 Zgierz
K.764 Warsztaty metodyczne Gry coachingowe w doradztwie zawodowym doradcy zawodowi, nauczyciele realizujący preorientację i orientację zawodową Warsztat z wykorzystaniem gry coachingowej Podróż Bohatera® - Heros Navigares .Jej głównym założeniem jest wsparcie graczy w wyznaczaniu i osiąganiu istotnych dla nich celów/ przechodzeniu transformacji/ zmiany. Ideą gry jest też wzmocnienie w graczu poczucia mocy, sprawczości oraz motywacji do działania. 4 Zgierz Anna Urbanek , dr Małgorzata Kołodziejczak bezpłatne 10.04.2024 godz.16.00 Zgierz

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.765 Warsztaty metodyczne Organizacja modelowej wycieczki zawodoznawczej jako metody zapoznania się z zawodem w rzeczywistym środowisku pracy. Poznanie celowości oraz zasad planowania i organizowania wycieczek zawodozawczych, nawiązanie kontaktów z przedsiębiorstwami oraz przybliżenie aktualnych potrzeb rynku pracy. 8 Głuchów, Belsk, Ossa Rafał Ryszelewski bezpłatne 30.04.2024 godz. 10.00 zbiórka w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu.