CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.4 Szkoła Policealna Technik Masażysta osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.5 Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) Technik Rachunkowości osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.9 Szkoła Policealna Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.10 Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) Technik Turystyki na Obszarach Wiejskich osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.11 Szkoła Policealna Techniki Administracji osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.12 Szkoła Policealna Technik Usług Kosmetycznych osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.13 Szkoła Policealna Technik Sterylizacji Medycznej osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.14 Kurs umiejętności zawodowych (KUZ) Forysta osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.15 Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) SPO.01 Asystent osoby niepełnosprawnej osoby pełnoletnie 456 Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.16 Szkoła Policealna Terapeuta Zajęciowy osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.17 Szkoła Policealna Opiekun Medyczny osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne

KONFERENCJE

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.527 Konferencja Nauczyciel- mówca doskonały W programie konferencji wiele przydatnych informacji, które przekształcą Twój sposób mówienia abyś mógł korzystać z głosu ze swobodą i komfortem. W programie również odkrywanie kluczowych technik skutecznej komunikacji oraz sztuka autoprezentacji. Adresat- nauczyciele 3 online Ewelina Bień bezpłatne 23.05.2024 godz. 18.00

PRAWO OŚWIATOWE I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ/PLACÓWKĄ

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.1214 Warsztaty metodyczne Jak budować markę szkoły? Zapraszam kadrę zarządzającą ze szkół, osoby zajmujące się komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną placówek edukacyjnych, przedstawię propozycję konkretnych działań wspierających kreowanie marki szkoły. Opowiem o: strategii marki i dlaczego jej stworzenie jest takie ważne; planowaniu skutecznych strategii działań promocyjnych; o dobrych przykładach marek edukacyjnych. 4 WODN w Kutnie dr Renata Jagodzińska-Falk bezpłatne 10.04.2024, godz. 16.00-18.30

DYDAKTYKA OGÓLNA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
k.525 Warsztaty metodyczne Rozwijanie mowy dzieci poprzez zabawę i relaks. W programie zajęć zabawy słowne i słowno- muzyczne, ćwiczenia emisyjne oparte na elementach dźwiękonaśladowczych i prostych melodiach, recytowanie tekstów oraz wybrane techniki relaksu i odblokowania napięć/ Nauczyciele 3 WODN w Zgierzu Ewelina Bień 30 zł 9.05.2024 godz. 16.00
K.1236 Seminarium Jak uczyć we współczesnym świecie, żeby nauczyć? nauczyciele szkół podstawowych 3 WODN Kutno Iwona Pietrzak bezpłatne 07.03.2024, godz. 15.40 26.04.2024, godz. 15.40
K.1237 Warsztaty metodyczne Samodzielność i odpowiedzialność ucznia. nauczyciele szkół podstawowych 3 WODN Kutno Iwona Pietrzak bezpłatne 24.04.2024 r., godz. 15.40
K.1238 Warsztaty metodyczne Organizacja i sprawne przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty - praktyczne rozwiązania - nauczyciele - przewodniczący zespołów nadzorujących 3 WODN Kutno Iwona Pietrzak bezpłatne 6 maja 2024
1509 Warsztaty metodyczne Inspirujący nauczyciel = twórczy uczeń czyli międzynarodowe innowacje pedagogiczne bez tajemnic. Uczestnicy warsztatów metodycznych zostaną zapoznani z podstawą prawną dotyczącą międzynarodowych innowacji pedagogicznych, procedurami wdrażania innowacji pedagogicznych, rodzajami innowacji pedagogicznych oraz sposobami ich ewaluacji, ciekawymi przykładami innowacji pedagogicznych, w tym międzynarodowych 4 CRE Zgierz, Oddział w Kutnie Agnieszka Tracz bezpłatne 6.05.2024r., godz. 15.30

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K. 651 Konferencja Mediacje w moim życiu, rodzinie i szkole Dyrektorzy, nauczycielem wychowawcy, specjaliści i osoby zainteresowane tematyką 3 TEAMS Dariusz Nowak bezpłatne 29.05.2024, godzina 16:00 -19:00
K.659 Seminarium Trudne emocje i zachowania uczniów – jak im zapobiegać i jak sobie z nimi radzić w szkole? nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni 3 TEMS Dariusz Nowak bezpłatne 27.04.2024 godzina 15:00
K.743 Warsztaty metodyczne online Internet NIE - BEZPIECZNY. Zainteresowani nauczyciele. 3 online Joanna Sędzicka bezpłatne 18.06.2024r., godz. 17:00 - 20:00.
K.747 Kurs doskonalący Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży - profilaktyka i reagowanie. Zainteresowani nauczyciele. 3 online Joanna Sędzicka bezpłatne 11.06.2024r., godz. 17:00 - 20:00.

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.182 Kurs doskonalący Wahadło matematyczne i sprężynowe w doświadczeniach. Nauczyciele fizyki. Analiza drgań i zależności wahadła matematycznego i sprężynowego. 4 WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne 4. 06. 2024. godz. 16:00
K.187 Warsztaty metodyczne online Jak to działa - ekologiczne sposoby pozyskiwania energii. Nauczyciele. Zasada działania urządzeń pozwalających pozyskiwać "ekologiczną" energię. 4 Platforma Teams Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne 6. 06 2024 godz. 16:00
K.188 Warsztaty metodyczne online Zagadki kosmosu - co wiemy o otoczeniu naszej planety. Nauczyciele. Ciekawostki dotyczące otoczenia Ziemi i Układu Słonecznego. 3 Platforma Teams Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne 11.06. 2024 godz. 16:00
K.189 Seminarium Pogaduszki o zadaniach maturalnych z fizyki - seminarium dla egzaminatorów. Nauczyciele fizyki-egzaminatorzy. Analiza zadań maturalnych z fizyki przed ich sprawdzaniem. 4 Platforma Teams Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne 29.05.2024 godz. 16:00
K.192 Seminarium Rola edukacji przyrodniczej w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych Znaczenie edukacji przyrodniczej dla uczniów, szkoły i środowiska. Przykłady działań proekologicznych szkół. 3 Platforma Teams Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne 13. 06.2024. godz. 16:00
K.194 Konsultacje zbiorowe Problemy merytoryczne i metodyczne w nauczaniu fizyki Nauczyciele fizyki 3 WODN Zgierz/ platforma TEAMS Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne Do uzgodnienia
K.195 Konsultacje zbiorowe Konstruowanie zadań z fizyki. Nauczyciele fizyki. 3 WODN Zgierz/ platforma TEAMS Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne do uzgodnienia

MUZYKA, PLASTYKA, TECHNIKA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
k.526 Warsztaty metodyczne Rozśpiewanie rozwijające głos i słuch muzyczny W programie zajęć ćwiczenia wokalne do wykorzystania na zajęciach muzycznych, proste kanony rozwijające słuch muzyczny oraz wybrane piosenki./ Nauczyciele 3 WODN w Zgierzu Ewelina Bień 30 zł 28.05.2024 godz. 17.15

FILOZOFIA, ETYKA, HISTORIA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.1556 Kurs doskonalący Jak uczyć o II wojnie światowej? prezentacja materiałów edukacyjnych wraz z wykładem na temat węzłowych zagadnień 3 online Magdalena Zapolska-Downar bezpłatne 10.04.2024 16.00-17.30 30.04.2024 15.30-17.00
K.1557 Warsztaty metodyczne Komiks historyczny na lekcji Metodyka pracy z komiksem na lekcji historii 2 WODN Zgierz Magdalena Zapolska-Downar bezpłatne 15.05.2024 16.00-18.00 28.05.2024 16.00-18.00
K.1558 Warsztaty metodyczne online Jak ciekawie uczyć o historii NSZZ "Solidarność" 1980-1981? Cz. 1 - prezentacja materiałów edukacyjnych; Cz. 2 wykład prezentujący ostatnie wyniki badań nad historią Związku w regionie łódzkim 4 WODN Zgierz Magdalena Zapolska-Downar bezpłatne 6.06.2024 15.30-17.30 20.06.2024 16.30-18.30

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.150 Kurs doskonalący Komputer w pracy nauczyciela Wszyscy nauczyciele, Wykorzystanie komputera i zasobów internetowych do projektowania lekcji i rozwoju zawodowego. 20 Platforma Teams Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl 50 zł termin zmieniony - informacja terminie 1 X
K.156 Warsztaty metodyczne online Komputer w edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele EW, Przykłady stron www i oprogramowania przydatnego w edukacji wczesnoszkolnej. 6 platforma TEAMS Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne termin zmieniony - informacja terminie 1 X
K.745 Kurs doskonalący Trening skutecznej i przyjaznej komunikacji. Zainteresowani nauczyciele. 3 online Joanna Sędzicka bezpłatne 04.06.20234r., godz. 17:00 - 20:00 04.06.2024r., godz. 17:00 - 20:00

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I DORADZTWO ZAWODOWE

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.759 Warsztaty metodyczne Design Thinking w doradztwie zawodowym. Nauczyciele doradztwa zawodowego. Warsztaty, których celem jest zaprezentowanie oraz trening Design Thinking jako metody kreatywnego rozwiązywania problemów wraz z poznaniem aplikacji tej metody w doradztwie zawodowym. 5 WODN Zgierz Lidia Leśniewicz, dr Małgorzata Kołodziejczak bezpłatne 23.04.2024 godz. 15.00 Zgierz
K.764 Warsztaty metodyczne Gry coachingowe w doradztwie zawodowym doradcy zawodowi, nauczyciele realizujący preorientację i orientację zawodową Warsztat z wykorzystaniem gry coachingowej Podróż Bohatera® - Heros Navigares .Jej głównym założeniem jest wsparcie graczy w wyznaczaniu i osiąganiu istotnych dla nich celów/ przechodzeniu transformacji/ zmiany. Ideą gry jest też wzmocnienie w graczu poczucia mocy, sprawczości oraz motywacji do działania. 4 Zgierz Anna Urbanek , dr Małgorzata Kołodziejczak bezpłatne 10.04.2024 godz.16.00 Zgierz
K.783 Konferencja Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach. Ekonomiczne i psychospołeczne konteksty uczenia się przez całe życie w epoce ponowoczesności Doradcy zawodowi, dyrektorzy, nauczyciele, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytutu rynku pracy oraz jednostek samorządu terytorialnego, inne osoby zainteresowane. 5 WODN Zgierz Lidia Leśniewicz bezpłatne 10.06.2024 godz. 10.00 - 15.00

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.765 Warsztaty metodyczne Organizacja modelowej wycieczki zawodoznawczej jako metody zapoznania się z zawodem w rzeczywistym środowisku pracy. Poznanie celowości oraz zasad planowania i organizowania wycieczek zawodozawczych, nawiązanie kontaktów z przedsiębiorstwami oraz przybliżenie aktualnych potrzeb rynku pracy. 8 Głuchów, Belsk, Ossa Rafał Ryszelewski bezpłatne 30.04.2024 godz. 10.00 zbiórka w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu.