CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.4 Szkoła Policealna Technik Masażysta osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.5 Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) Technik Rachunkowości osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.9 Szkoła Policealna Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.10 Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) Technik Turystyki na Obszarach Wiejskich osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.11 Szkoła Policealna Techniki Administracji osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.12 Szkoła Policealna Technik Usług Kosmetycznych osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.13 Szkoła Policealna Technik Sterylizacji Medycznej osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.14 Kurs umiejętności zawodowych (KUZ) Forysta osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.15 Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) SPO.01 Asystent osoby niepełnosprawnej osoby pełnoletnie 456 Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne luty 2023
K.16 Szkoła Policealna Terapeuta Zajęciowy osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.17 Szkoła Policealna Opiekun Medyczny osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne

KONFERENCJE

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.90 Konferencja Podejście funkcjonalne w diagnostyce dla celów edukacyjnych - teoria, praktyka, oczekiwania - Organizatorzy CREWŁ w Zgierzu - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu oraz Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Ozorkowie Zainteresowani dyrektorzy przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i nauczyciele 3 CREWŁ w Zgierzu - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu Konsultanci WODN, psycholodzy Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Ozorkowie oraz eksperci zewnętrzni bezpłatne 25 maja 2023 r. godzina 10.00

PRAWO OŚWIATOWE I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ/PLACÓWKĄ

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.807 Seminarium Seminarium w ramach przedsięwzięcia Projekt Dyrektor - Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych / Zagadnienia -między innymi: Nowe elementy w umowie o pracę. Nowe warunki zatrudniania nauczycieli na podstawie umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony – sytuacja nauczycieli początkujących oraz posiadających stopień awansu zawodowego. Czy możliwe jest wcześniejsze zwolnienie nauczyciela zatrudnionego na czas określony? Dopuszczalne prawem przyczyny zwolnień nauczycieli. Czynności pracodawcy w procedurze zwolnień pracowników pedagogicznych. Konsekwencje ograniczenia etatu nauczyciela. Okoliczności chroniące pracownika przed zwolnieniem./ Zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń doskonalących dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych. Cele: 1. wsparcie w kierowaniu szkołą/placówką oświatową, 2. podniesienie kompetencji zawodowych i wymiana doświadczeń, 3. popularyzacja dobrych praktyk w zakresie zarządzania szkołami/placówkami oświatowymi. Spotkania będą miały formę seminariów i warsztatów, podczas których uczestnicy będą mieli okazję poznania przydatnych w pracy zagadnień. Prowadzić je będą konsultanci WODN oraz eksperci zewnętrzni. 3/ 1 spotkanie CREWŁ w Zgierzu - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu mgr Lidia Leśniewicz bezpłatne Pierwsze spotkanie: 19 maja 2023 r.
K.808 Warsztaty metodyczne Warsztat metodyczny w ramach przedsięwzięcia Projekt Dyrektor - Fakty i mity o prawach autorskich w szkole -warsztat edukacyjny fundacji Legalna Kultura. Tematyka: 1. Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej 2 .Dozwolony użytek edukacyjny 3. Cyfrowy dobrostan nauczycieli 4. Czy wiesz, co Twój uczeń robi w internecie? Cykl bezpłatnych szkoleń doskonalących dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych. Cele: 1. wsparcie w kierowaniu szkołą/placówką oświatową, 2. podniesienie kompetencji zawodowych i wymiana doświadczeń, 3. popularyzacja dobrych praktyk w zakresie zarządzania szkołami/placówkami oświatowymi. Spotkania mają formę seminariów i warsztatów, podczas których uczestnicy będą mieli okazję poznania przydatnych w pracy zagadnień. Prowadzić je będą konsultanci WODN oraz eksperci zewnętrzni. 3 CREWŁ w Zgierzu - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu mgr Lidia Leśniewicz, dr Renata Jagodzińska-Falk bezpłatne 22.05.2023 r. godzina 15.00
K.1197 Warsztaty metodyczne Przepisy RODO w szkole - interpretacja i zastosowanie w praktyce zainteresowani dyrektorzy przedszkoli, szkół/ placówek oświatowych i nauczyciele 4 WODN w Kutnie Iwona Pietrzak, Paweł Łuczak bezpłatne 16.05.23, godz. 15.30-17.45
K.1198 Warsztaty metodyczne Empatia - sposobem na wypalenie zawodowe nauczyciela zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 4 WODN w Kutnie Iwona Pietrzak, Kinga Zawadzka bezpłatne 18.05.23, godz. 15.30-17.45

AWANS ZAWODOWY

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.221 Konsultacje zbiorowe Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela mianowanego 4 h WODN/MS TEAMS Dorota Kraska bezpłatne MS TEAMS, 15.05.2023, godz. 16.30
K.223 Konsultacje zbiorowe Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 4 h WODN/MS TEAMS Dorota Kraska bezpłatne MS TEAMS, 13.06.2023, godz. 16.30
K.224 Konsultacje zbiorowe Jak przygotować się do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego nauczyciele kończący staż na stopień nauczyciela mianowanego 4 h WODN Dorota Kraska bezpłatne 12.06.2023, godz. 16.30
K.225 Seminarium Prawo oświatowe w pracy nauczyciela i wychowawcy nauczyciele kończący staż na kolejny stopień awansu zawodowego 4 h MS TEAMS Dorota Kraska bezpłatne 05.06.2023, godz. 16.30

DYDAKTYKA OGÓLNA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.1183 Seminarium Jak uczyć uczniów uczenia się? Podstawy neurodydaktyki dla uczniów, rodziców i nauczycieli zainteresowani nauczyciele 4 WODN w Kutnie dr Renata Jagodzińska-Falk bezpłatne 25.05.23, godz. 15.30-17.45

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.1161 Warsztaty metodyczne Jak bawić się matematyką w przedszkolu "∙ matematyka w podstawie programowej wychowania przedszkolnego ∙ przykłady zabaw wspomagających rozwój myślenia matematycznego" nauczyciele wychowania przedszkolnego 4 h filia WODN w Kutnie Dorota Kraska bezpłatne 20.06.2023, godz. 16.00-19.00

MATEMATYKA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.802 Warsztaty metodyczne Jak zrobić skecznotkę w Canvie. Tworzymy własne dyplomy. nauczyciele matematyki 3 Teams Agnieszka Olczyk 30 zł 14.06.2023 godz 15.00-17.00

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.1055 Warsztaty metodyczne Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie - oferta edukacyjna dla nauczycieli. Nauczyciele, nauczyciele bibliotekarze, osoby zainteresowane. 2 WODN w Zgierzu - Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu Elżbieta Wójcik 30 zł 06.06.2023 r., godz. 15.30 Bibliot. Pedagog. w Zgierzu

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.175 Warsztaty metodyczne Eksperymenty z ciśnieniem atmosferycznym i hydrostatycznym Nauczyciele fizyki. Proste doświadczenia z fizyki aktywizujące uczniów. Możliwe do wykonania podczas lekcji jak i samodzielnie w domu przez ucznia. 4 WODN Zgierz Piotr Kowalczyk bezpłatne 13 czerwca 202316.00-19.00
K.176 Warsztaty metodyczne Analiza ruchu na podstawie zapisu wideo Nauczyciele fizyki. 4 WODN Piotr Kowalczyk bezpłatne 20 czerwca 2023 16.00-19.00

MUZYKA, PLASTYKA, TECHNIKA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.87 Warsztaty metodyczne Wykonywanie oprzyrządowania do pracy na lekcjach techniki. Prace z drewna, metalu i tworzyw sztucznych Adresat: nauczyciele techniki Treści: wykonanie kilka przydatnych przyrządów/form na zajęcia techniczne 4h WODN w Zgierzu Bronisław Matusz 30 zł 13.06.2023r. godz. 16.00 sala 305A
K.89 Warsztaty metodyczne Kartki świąteczne i okolicznościowe wykonywane techniką iris folding Adresaci: zainteresowani nauczyciele Treści: - cięcie i zaginanie pasków z metalizowanej bibuły; - przygotowywanie szablonów kartek okolicznościowych; - klejenie pasków zgodnie z szablonem; - zdobienie prac 4h WODN oddział Kutno Bronisław Matusz 30 zł 7.06.2023 r. godz. 16.00 (filia w Kutnie)

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.88 Warsztaty metodyczne Podstawowa obróbka fotografii cyfrowych. Wykorzystanie oprogramowania Corel Paint Shop Pro Photo do renowacji starych zdjęć i fotomontażu. Adresaci: zainteresowani nauczyciele Treści: - poznanie interfejsu oprogramowania; - praca z warstwami i maskami; - proste i zaawansowane narzędzia programu 4h WODN oddział Kutno Bronisław Matusz 30 zł 15.06.2023 r. godz. 16.00 (Oddział w Kutnie)
K.159 Warsztaty metodyczne Komputer w edukacji wczesnoszkolnej.. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Zabawa i edukacja przy komputerze dla uczniów klas 1-3. Gra komputerowa nie musi być utrapieniem rodzica i nauczyciela. Poznajmy gry, które mogą zainteresować ucznia i wspomagające jego edukację. 4 Platforma Teams Piotr Kowalczyk 20 zł 15 kczerwca 2023 16.00-19.00
K.1199 Warsztaty metodyczne Projektowanie gazety sposobem na podsumowanie pracy z lekturą nauczyciele języka ze szkół podstawowych Projekt strony tytułowej (tzw. "jedynki") oraz zawartości gazety codziennej jest doskonałą metodą pracy nad podsumowaniem lektury. Podczas zajęć poznamy pomysły na wykorzystanie tej metody na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. 4 WODN w Kutnie Iwona Pietrzak bezpłatne 15.06.2023, godz. 15.30-18.30

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.454 Kurs doskonalący Kurs wychowawców wypoczynku dla dzieci i młodzieży Przepisy, dokumentacja i praktyka w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. Adresowany do osób posiadających wykształcenie średnie zainteresowanych uzyskaniem uprawnień wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 36+egzamin WODN Zgierz Rafał Ryszelewski 130 zł 28.04.2023 godz. 16.30 (I zajęcia)