CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.2 Kurs umiejętności zawodowych (KUZ) Wykonywanie zabiegów upiększających naturalną płytkę paznokcia Adresat: kurs przeznaczony dla osób pochodzących z Ukrainy przybyłych do Polski w wyniku konfliktu zbrojnego. 64 h Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu Monika Zjawiona bezpłatne 01.09.2022 (data rozpoczęcia)
K.3 Kurs umiejętności zawodowych (KUZ) Podstawy florystyki Adresat: Osoby pochodzące z Ukrainy, przybyłe do Polski w związku z konfliktem zbrojnym. 60 h Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu Jerzy Skowerenda-Miniszewski bezpłatne 01.09.2022 (data rozpoczęcia)
K.4 Kurs umiejętności zawodowych (KUZ) Planowanie kompozycji i dekoracji Adresat: Osoby pochodzące z Ukrainy przybyłe do Polski w związku z konfliktem zbrojnym. Treść: Kompozycje i dekoracje florystyczne. 150 h Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu Jerzy Skowerenda-Miniszewski bezpłatne 01.09.2022 (data rozpoczęcia)
K.755 Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) SPO.01 Asystent osoby niepełnosprawnej osoby pełnoletnie 456 Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne luty 2023

DYDAKTYKA OGÓLNA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.1165 Warsztaty metodyczne Sztuka stawiania pytań "ogólna wiedza dotycząca pytań - klasyfikacja pytań - pytania zwiększające poziom rozumienia problemu - pytania zwiększające motywację do uczenia się - rola pytań kluczowych w ocenianiu kształtującym" zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół 4 h MS TEAMS Dorota Kraska bezpłatne 01.03.2023, godz. 16.30

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I PIERWSZA POMOC

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.106 Seminarium Opieka nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole. Podstawa prawna: OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole 2 Zdalnie - TEAMS dr n. med. Dariusz Zawadzki bezpłatne 16.02.2023r., godz. 16:30 16.03.2023r., godz. 16:30
K.1163 Warsztaty metodyczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci Warsztat przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych nauczycieli. 4 WODN w Kutnie dr. n. med. Dariusz Zawadzki bezpłatne 21.02.2023, 15.30-18.30
K.1173 Warsztaty metodyczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i pierwsza pomoc w nagłych wypadkach w szkole i przedszkolu. Zainteresowani nauczyciele. 5 WODN w Kutnie dr. n. med. Dariusz Zawadzki bezpłatne 29.03.23, 15.30-19.30

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.218 Warsztaty metodyczne Gry strategiczne a realizacja podstawy programowej - edukacja matematyczna gry strategiczne na lekcjach matematyki to gry, w których celem jest wypracowanie strategii wygrywającej. Rozwijają myślenie matematyczne, umiejętność rozumowania i argumentacji, a jednocześnie ćwiczą umiejętności rachunkowe i matematyczne uczniów nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 4 h WODN Dorota Kraska bezpłatne 06.03.2023, godz. 16.30
K.1161 Warsztaty metodyczne Jak bawić się matematyką w przedszkolu "∙ matematyka w podstawie programowej wychowania przedszkolnego ∙ przykłady zabaw wspomagających rozwój myślenia matematycznego" nauczyciele wychowania przedszkolnego 4 h filia WODN w Kutnie Dorota Kraska bezpłatne 16.02.2023, godz. 16.00
K.1166 Warsztaty metodyczne Dyskalkulia - diagnoza i terapia Warsztat przeznaczony dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, mile widziani także inni nauczyciele zainteresowani tematem. 4 TEAMS MICROSOFT Małgorzata Wójcik bezpłatne 01.03.2023, 16.00-19.00

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.169 Warsztaty metodyczne Woda - cud natury i obiekt badań Wszyscy nauczyciele Dlaczego bez wody nie można żyć? Odpowiedzi okiem przyrodnika (również w doświadczeniach) 4 WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne 20 marca 2023, 16.00

JĘZYK POLSKI

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K. 1154 Warsztaty metodyczne Maturzysta i wystąpienia publiczne – przygotowanie do ustnej matury z języka polskiego Przygotowanie do ustnej matury z języka polskiego obejmuje kształcenie umiejętności retorycznych oraz umiejętność tworzenia wypowiedzi monologowej na zadany temat. Podczas warsztatu przyjrzymy się strukturze zadań ze zbioru jawnego oraz omówimy i przećwiczymy sposoby "oswajania" uczniów z polonistycznymi wystąpieniami publicznymi. 4 WODN w Kutnie dr Renata Jagodzińska-Falk bezpłatne
K.1167 Warsztaty metodyczne Ustna matura z języka polskiego – analiza zadań i kilka porad dotyczących przygotowania do egzaminu Nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadpodstawowych. 4 WODN w Kutnie dr Renata Jagodzińska bezpłatne 02.03.2023, 16.00-19.00

KONFERENCJE

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.1 Konferencja Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w szkole Podawanie leków przez nauczyciela w aspekcie prawno-medycznym. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia. * Skutki uboczne stosowania paracetamolu * Prewencja wykorzystania seksualnego dzieci. Perspektywa prawna i psychopedagogiczna * Ostre zatrucie lekami u dzieci * Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w szkole – wyzwania dla nauczyciela i dyrektora * Socjologiczne aspekty samobójstw wśród dzieci i młodzieży ---- Patronat: * Marszałka Województwa Łódzkiego * Łódzkiego Kuratora Oświaty * Prezydenta Miasta Zgierza 4 Teams Organizator: dr Dariusz Zawadzki bezpłatne 30.03.2023 r., godz. 17:00 - 20:00
K.7 Konferencja Internet NIE -BEZPIECZNY Nauczyciele wszystkich etapów edukacji. Konferencja ma na celu przedstawienie problematyki uzależnień dzieci i młodzieży od internetu z punktu widzenia nauczycieli, policji, terapeutów. psychologów i naukowców. 4 Platforma Teams Joanna Sędzicka bezpłatne 22lutego 2023 godz. 16:00 - 19:00

KURSY KWALIFIKACYJNE

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.751 Kurs kwalifikacyjny Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby rozwinąć swoje kompetencje w zakresie przywództwa edukacyjnego, a także zdobyć formalne kwalifikacje do zajmowania stanowisk kierowniczych w szkole (przedszkolu, placówce). Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w kursie jest ukończenie studiów magisterskich. 210 h WODN Zgierz Robert Podgórski 1900 zł 08.10.2022

MATEMATYKA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.213 Kurs doskonalący Metoda eksperymentu na lekcjach matematyki "- metoda problemowa i metoda eksperymentu - przykłady zadań do wykorzystania na lekcjach matematyki - ocena uczniów podczas pracy metodą eksperymentu" nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół 16 h WODN/MS TEAMS Dorota Kraska 30 zł pierwsze spotkanie - 06.02.2023, godz. 16.30
K.217 Warsztaty metodyczne Gry strategiczne a realizacja podstawy programowej z matematyki gry strategiczne na lekcjach matematyki to gry, w których celem jest wypracowanie strategii wygrywającej. Rozwijają myślenie matematyczne, umiejętność rozumowania i argumentacji, a jednocześnie ćwiczą umiejętności matematyczne uczniów nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół 4 h WODN Dorota Kraska bezpłatne 20.02.2023, godz. 16.30
K.801 Warsztaty metodyczne Jak pracować ze zróżnicowaną klasą. nauczyciele matematyki 3 WODN Agnieszka Olczyk 30 zł 12.01.2023 godz 15.00
K.802 Warsztaty metodyczne Jak zrobić skecznotkę w Canvie. nauczyciele matematyki 3 Teams Agnieszka Olczyk 30 zł 14.12.2022 godz 15.00
K.804 Warsztaty metodyczne Programy do nauki geometrii. nauczyciele matematyki 3 WODN Agnieszka Olczyk 30 zł 7.12.2022 godz 15.00
K.1158 Warsztaty metodyczne Gry dydaktyczne w nauczaniu matematyki Gry dydaktyczne w liceum lub technikum? Jak najbardziej! Podczas warsztatu uczestnicy poznają gry matematyczne z poziomu podstawowego oraz rozszerzonego. Nauczą się tworzyć własne gry. nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych 4 h filia WODN w Kutnie Dorota Kraska bezpłatne 02.02.2023, godz. 15.30
K.1159 Warsztaty metodyczne Laboratoria przyszłości 3D Warsztat przeznaczony dla nauczycieli matematyki i innych zainteresowanych ze szkół podstawowych. Podczas zajęć zostaną zaprezentowane możliwości wykorzystania pomocy i narzędzi 3D na lekcjach matematyki i przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 4 WODN w Kutnie Agnieszka Olczyk bezpłatne 09.02.2023, 16.30-19.30

MUZYKA, PLASTYKA, TECHNIKA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.1169 Warsztaty metodyczne Zabawy muzyczno-ruchowe i ich wpływ na ogólny rozwój dziecka Nauczyciele przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej. 4 WODN w Kutnie Ewelina Bień bezpłatne 13.03.2023, godz. 16.00-19.00

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.151 Kurs e-learningowy Edukacja włączająca Adresaci: Nauczyciele wszystkich etapów edukacji. Treści: Wykorzystanie potencjału uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych do wspomagania ich uczenia się i integracji w zespole klasowym. 30 Platforma edukacyjna Teams Piotr Kowalczyk 40 zł Bezterminowe - kurs rozpocznie się przy odpowiedniej liczbie chętnych (10)
K.750 Warsztaty metodyczne Przyczyny sięgania po używki przez nieletnich uczniów - zapobieganie. Zainteresowani nauczyciele. Kto i dlaczego się uzależnia ? Co to jest uzależnienie. Jakie są uzależnienia. 4 WODN Joanna Sędzicka bezpłatne 14.02.2023r.
K.761 Warsztaty metodyczne Trening skutecznej i przyjaznej komunikacji. Zainteresowani nauczyciele. Jak się dobrze komunikować ? 6 zasad dobrej komunikacji. 4 online Joanna Sędzicka bezpłatne 21.03.2023.
K.762 Warsztaty metodyczne Działania podejmowane na terenie szkoły w ramach profilaktyki uzależnień. Zainteresowani nauczyciele. Co to jest uzależnienie i kiedy występuje - definicja pojęcia. Rodzaje uzależnień. 4 WODN Joanna Sędzicka bezpłatne 21.02.2023r.
K.763 Warsztaty metodyczne Współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży. Zainteresowani nauczyciele. Omówienie specyfiki procesu uzależnienia. Rodzaje uzależnień i sposoby zapobiegania. 4 WODN Joanna Sędzicka 30 zł 28.02.2023r.
K.772 Kurs doskonalący Profilaktyka uzależnień w szkole. Zainteresowani nauczyciele. 4 WODN Joanna Sędzicka 30 zł 07.03.2023r.
K.773 Warsztaty metodyczne Przemoc domowa, cechy dziecka krzywdzonego. Zainteresowani nauczyciele. Jak pomóc dziecku, które jest ofiarą przemocy domowej. 4 online Joanna Sędzicka 30 zł 11.01.2023r.
K.774 Warsztaty metodyczne Przemoc domowa, cechy dziecka krzywdzonego. Zainteresowani nauczyciele. Symptomy krzywdzenia dziecka. Jak pomóc dziecku bitemu w domu. Mechanizmy obronne u dziecka maltretowanego. 20 online Joanna Sędzicka 30 zł 14.03.2023r.
K.775 Warsztaty metodyczne Trening skutecznej i przyjaznej komunikacji. Zainteresowani nauczyciel. 4 online Joanna Sędzicka 30 zł 17.01.2023
K.776 Warsztaty metodyczne Współczesne zagrożenia internetowe wśród uczniów nieletnich. Zainteresowani nauczyciele. Co to są zagrożenia internetowe. Jak zapobiegać ? 4 WODN Joanna Sędzicka bezpłatne 07.02.2023r.

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.159 Warsztaty metodyczne online Gry komputerowe jako wspomaganie edukacji wczesnoszkolnej.. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Zabawa i edukacja przy komputerze dla uczniów klas 1-3. Gra komputerowa nie musi być utrapieniem rodzica i nauczyciela. Poznajmy gry, które mogą zainteresować ucznia i wspomagające jego edukację. 4 Platforma Teams Piotr Kowalczyk 20 zł 16 lutego 2023, godz. 16.00-19.00
K.160 Kurs doskonalący Wykorzystanie platformy GOOGLE w pracy z uczniem Nauczyciele Zapoznanie z zawartością i wykorzystaniem narzędzi platformy GOOGLE - udostępnianie materiałów, tworzenie ankiet i testów, współpraca w czasie rzeczywistym. 30 Platforma edukacyjna Teams, platforma GOOGLE Piotr Kowalczyk 40 zł 6, 8, 13, 15, 20 grudnia 2022 godz. 16.00-18.15
K.1170 Warsztaty metodyczne Kłopotliwe lektury polonistyczne w szkole ponadpodstawowej. „Droga donikąd” Józefa Mackiewicza Nauczyciele ze szkół ponadpodstawowych. Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane pomysły metodyczne na analizę i interpretację ważnych wątków powieści Mackiewicza - także w perspektywie możliwych zadań maturalnych. 3 WODN w Kutnie dr Renata Jagodzińska bezpłatne 15.03.2023, 15.30-18.00