CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.4 Szkoła Policealna Technik Masażysta osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.5 Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) Technik Rachunkowości osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.9 Szkoła Policealna Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.10 Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) Technik Turystyki na Obszarach Wiejskich osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.11 Szkoła Policealna Techniki Administracji osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.12 Szkoła Policealna Technik Usług Kosmetycznych osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.13 Szkoła Policealna Technik Sterylizacji Medycznej osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.14 Kurs umiejętności zawodowych (KUZ) Forysta osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.15 Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ) SPO.01 Asystent osoby niepełnosprawnej osoby pełnoletnie 456 Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.16 Szkoła Policealna Terapeuta Zajęciowy osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne
K.17 Szkoła Policealna Opiekun Medyczny osoby pełnoletnie xxx Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Zgierzu ul. 3 Maja 46, 95-100 Zgierz wykładowcy CKUWŁ w Zgierzu bezpłatne

PRAWO OŚWIATOWE I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ/PLACÓWKĄ

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.791 Seminarium Rola, zadania i odpowiedzialność szkoły w świetle ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Seminarium dla kadry zarządzającej szkół i placówek oświatowych w ramach "Projektu Dyrektor" 3 MS Teams Joanna Sędzicka bezpłatne 2.10.2023 godz. 16.00
K.240 Kurs doskonalący Protokół dyplomatyczny i etykieta w jednostkach oświatowych Dyrektorzy i kadra zarządzająca placówkami oświatowymi, którzy z racji wykonywanych obowiązków powinni posiadać wiedzę z zakresu protokołu dyplomatycznego, etykiety i dobrych manier w procesie zarządzania i organizowania oficjalnych uroczystości. Kurs realizowany jest w ramach programu "Projekt Dyrektor" 4,5 WODN Zgierz Joanna Modrzyńska bezpłatne 11.10.2023 r. godz. 10.00-14.00
1231 Konsultacje zbiorowe Organizacja konkursów kuratoryjnych bez wpadek. W konsultacjach wezmą udział nauczyciele, przewodniczący komisji konkursowych. Zostaną omówione procedury i przekazane praktyczne wskazówki. 3 Oddział WODN w Kutnie Iwona Pietrzak bezpłatne 26.10.2023 od godz. 14.40
K.1232 Warsztaty metodyczne Rozmowa z trudnym rodzicem. Podczas szkolenia przeanalizujemy rzeczywiste przypadki trudności komunikacyjnych w relacji nauczycieli i dyrektorów z rodzicami i poszukamy skutecznych form komunikacji i sposobów rozwiązania problemów. 3 Oddział WODN w Kutnie Iwona Pietrzak bezpłatne 25.10.2023, godz. 15.30-18.00
K.1232 Konsultacje zbiorowe Rozmowa z trudnym rodzicem - zagrożenia i porady. Nauczyciele, wychowawcy poznają mechanizmy komunikacji, rodzaje konfliktów, warunki skutecznej komunikacji. 3 Oddział WODN w Kutnie Iwona Pietrzak bezpłatne 25.10.2023 od godz. 15.40
K.1233 Warsztaty metodyczne RODO w szkole - interpretacja i zastosowanie w praktyce. Warsztat dedykowany jest wszystkim nauczycielom, którzy chcą poznać podstawy prawne przestrzegania danych osobowych oraz ryzyka w związku z nieprzestrzeganiem RODO w szkole. 4 Oddział WODN w Kutnie Iwona Pietrzak i Paweł Łuczak bezpłatne 09.11.2023 r. od godz. 15.40
K.1234 Warsztaty metodyczne Empatia- sposobem na wypalenie zawodowe nauczyciela. Warsztat skierowany jest do nauczycieli, którzy chcą przeciwdziałać rutynie, zniechęceniu i wyzwolić w sobie zapał i kreatywność, którym sprawia trudność organizacja czasu pracy ze względu na pochłaniające ich obowiązki i zakres zadań. 4 Oddział WODN w Kutnie Iwona Pietrzak i Kinga Zawadzka bezpłatne 28.11.2023 r. od godz. 15.40

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.651 Warsztaty metodyczne Mediacje w szkole Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy 3 SM Teams Dariusz Nowak 30 zł 23.09.2023 , godzina 15:00
K.703 Warsztaty metodyczne Chronię ucznia - STOP uzależnieniom. Zainteresowani nauczyciele. 3 WODN Joanna Sędzicka 30 zł 19.01.2024r.
K.708 Warsztaty metodyczne Przyczyny sięgania po używki przez nieletnich uczniów - zapobieganie. W sieci uzależnień - współczesne uzależnienia dzieci i młodzieży. 3 WODN Joanna Sędzicka 30 zł 06.02.2024r. Godz. 10:00 - 13:00.
K.782 Warsztaty metodyczne Internet Nie - bezpieczny Zainteresowani nauczyciele. 3 Internet NIE - bezpieczny. Joanna Sędzicka 30 zł 07.05.2024r. Godz. 17:00 - 20:00.
K.1206 Konferencja "Bez pogodnego, pełnego dzieciństwa całe życie potem jest kalekie" (Janusz Korczak)                   Wspierająca szkoła - przeciw przemocy wobec dzieci Zainteresowani dyrektorzy placówek, nauczyciele, psychologowie, pedagodzy. Agenda konferencji dostępna od 26.10. 5 WODN w Kutnie dr Renata Jagodzińska-Falk bezpłatne 8.12.2023, godz. 14.30

JĘZYK POLSKI

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.1200 Seminarium Lektury w klasie maturalnej - pomysły na ciekawe i angażujące uczniów lekcje. Zapraszam nauczycieli języka polskiego na seminarium - podzielimy się swoimi pomysłami na ciekawe i angażujące lekcje, wypracujemy pomysły, które zainspirują uczniów do aktywności i będą wsparciem w przygotowaniu do pisemnej i ustnej matury z języka polskiego. 3 WODN w Kutnie dr Renata Jagodzińska-Falk bezpłatne 22.11.2023, godz. 15.30-18.00
K.1203 Warsztaty metodyczne Konteksty w pracy z lekturami. Muzyka, plastyka, film - jak otworzyć umysł ucznia? Przygotowanie do matury z języka polskiego nie tylko dla uczniów szkół ponadpodstawowych Zapraszam nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych i zainteresowanych nauczycieli na zajęcia warsztatowe. Kontekst dla uczniów to często terra incognita - pokażę, jak uczyć myślenia kontekstualnego, stworzymy zbiór uniwersalnych kontekstów oraz wypracujemy sposoby omawiania lektur, które będą uczniów inspirować do poszukiwania związków między tekstami literackimi i innymi tekstami kultury. 4 WODN w Kutnie dr Renata Jagodzińska-Falk bezpłatne 9.11.2023, godz. 16.00-19.00
K.1204 Warsztaty metodyczne online Interpretacja dzieła plastycznego - uczymy patrzeć i rozumieć. Malarstwo i plakat jako kontekst literatury Warsztat kierowany do wszystkich nauczycieli, zainteresowanych kształceniem interdyscyplinarnym. Przedstawię sposoby interpretacji dzieła plastycznego, podstawowe, fachowe nazewnictwo i przede wszystkim - pokażę, jak uczyć patrzenia na dzieło plastyczne. 2 WODN w Kutnie, TEAMS MICROSOFT, WODN w Zgierzu, TEAMS MICROSOFT dr Renata Jagodzińska-Falk bezpłatne 29.11.2023, godz. 17.30
K.1230 Warsztaty metodyczne Dostosowania na egzaminie - jak przygotować uczniów? Warsztat skierowany jest do nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty szczególnie z języka polskiego. Nauczyciele poznają sposoby dostosowań wymagań edukacyjnych ze względu na zaburzenia. Wypracują zasady pracy i oceniania uczniów z zaburzeniami. 4 Oddział WODN w Kutnie Iwona Pietrzak bezpłatne 21.11. 2023r. od godz. 15.40
K.1235 Warsztaty metodyczne Projektowanie gazety sposobem na podsumowanie pracy z lekturą. Poloniści wykorzystają format gazety w edukacji polonistycznej, zaprojektują stronę tytułową w celu podsumowania pracy z lekturą. 4 Oddział WODN w Kutnie Iwona Pietrzak bezpłatne 07.12.2023r. od godz. 15.40

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.1063 Seminarium Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Omówienie różnych zagrożeń, jakie czyhają na dzieci i młodzież w Internecie. Sposoby przeciwdziałania cyberprzemocy Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele, osoby zainteresowane 3 h WODN w Zgierzu Elżbieta Wójcik e.wojcik@crezgierz.edu.pl bezpłatne 09.01.2024 r. godz. 15.30 Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu
K.1065 Seminarium Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Omówienie różnych zagrożeń, jakie czyhają na dzieci i młodzież w Internecie. Sposoby przeciwdziałania cyberprzemocy Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele i osoby zainteresowane z Kutna i okolic 3 h Oddział WODN w Kutnie Elżbieta Wójcik e.wojcik@crezgierz.edu.pl bezpłatne 20.02.2024 r. godz. 15.00 Kutno
K.1067 Seminarium Biblioterapeutyczna rola książki Zastosowanie bajki i baśni jako elementu terapii wobec konkretnego problemu, z którym boryka się dziecko. Przykłady konkretnych książek terapeutycznych Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele, osoby zainteresowane 3 h Oddział WODN w Kutnie Elżbieta Wójcik e.wojcik@crezgierz.edu.pl bezpłatne 16.04.2024 r. godz. 15.00 Kutno
K.1068 Seminarium Biblioterapeutyczna rola książki Zastosowanie bajki i baśni jako elementu terapii wobec konkretnego problemu, z którym boryka się dziecko. Przykłady konkretnych książek terapeutycznych Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele i osoby zainteresowane 3 h WODN w Zgierzu Elżbieta Wójcik e.wojcik@crezgierz.edu.pl bezpłatne 14.05.2024 r. godz. 15.30 Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.172 Warsztaty metodyczne Krzyżówki na lekcjach fizyki Nauczyciele fizyki, Krzyżówka jako narzędzie edukacyjne, krzyżówka na lekcjach fizyki. 4 WODN Zgierz Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl 30 zł 19.12.2023 r. godz. 16.00

JĘZYKI OBCE

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
1502 Warsztaty metodyczne eTwinnersi w akcji czyli międzynarodowa współpraca na medal! Podczas szkolenia uczestnicy poznają sposoby na nawiązanie kontaktów międzynarodowych i rozpoczęcie współpracy międzyszkolnej. 4 Oddział WODN w Kutnie Agnieszka Tracz bezpłatne 4.12.2023, godz. 16.00-19.00
1503 Kurs doskonalący Inspiration, creativity, innovation czyli innowacyjna edukacja w szkołach Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z ciekawymi sposobami wzmacniania motywacji uczniów do nauki i pomysłami na kreatywne lekcje języka angielskiego. 4 Oddział WODN w Kutnie Agnieszka Tracz bezpłatne 11.12.2023, godz.16.00-19.00

MUZYKA, PLASTYKA, TECHNIKA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.65 Warsztaty metodyczne Dekoracje świąteczne do przedszkola nie tylko z papieru - samodzielne wykonywanie kart świątecznych - ozdoby świąteczne z podstawowych materiałów Adresat: n-le techniki, zainteresowani n-le, 4h WODN w Zgierzu Bronisław Matusz 30 zł 12.12.2023 godz. 16.00 sala 305A (nowy termin)
K.92 Warsztaty metodyczne Ozdoby świąteczne z drewna, kartonu i filcu nie tylko dla uczniów klas młodszych Adresat: zainteresowani nauczyciele Treści: - wykonanie kilku prac bożonarodzeniowych; - klejenie różnych materiałów krawędziowo i powierzchniowo; - elementy pracy modelarza; - – szopka świąteczna z kartonu 4h WODN w Zgierzu Bronisław Matusz 30 zł 14.12.2023 godz. 16.00 sala 305A

FILOZOFIA, ETYKA, HISTORIA

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.1553 Seminarium Stan wojenny w regionie łódzkim - współczesny stań badań. Wykład Leszka Próchniaka (Instytut Pamięci Narodowej) nauczyciele historii, HiT, j. polskiego 2 online Magdalena Zapolska-Downar bezpłatne 19.12.2023 godz. 17.00-18.30
K.1554 Warsztaty metodyczne I wojna światowa na ziemiach polskich – propozycje materiałów edukacyjnych Prezentacja kart historycznych Multi-talk do nauki zagadnienia polskich dróg do niepodległości oraz prezentacja wyboru źródeł z opracowaniem dydaktycznym do dziejów I wojny światowej na ziemiach polskich. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie zestaw materiałów. 3 WODN Zgierz/ Oddział WODN w Kutnie Magdalena Zapolska-Downar bezpłatne 9.01.2024; 16.00-18.15 Zgierz 23.01.2024; 16.00-18.15 Kutno
K.1205 Warsztaty metodyczne Z wystawą, grą i komiksem przez historię - narzędzia edukacyjne w pracy nauczyciela historii Zapraszamy nauczycieli historii ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także zainteresowanych polonistów na ciekawy warsztat prezentujący wykorzystanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych w dydaktyce historii i języka polskiego. 4 WODN w Kutnie edukatorzy z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi bezpłatne 12.12.23, godz. 15.30-18.00
K.1551 Warsztaty metodyczne Gra stanowiskowa w nauczaniu o II wojnie światowej Zapraszam nauczycieli historii i przedmiotów humanistycznych na warsztaty, podczas których zaprezentujemy grę stanowiskową „Mój rówieśnik. Losy obywateli polskich w czasie II wojny światowej”. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatnie egzemplarz gry. 3 Oddział WODN w Kutnie/WODN Zgierz Magdalena Zapolska-Downar bezpłatne 23.11.2023 16.00-18.15, Oddział WODN w Kutnie 30.11.2023 16.00-18.15, Zgierz

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.72 Warsztaty metodyczne CANVA – narzędzie do projektowania grafiki. Znam i umiem pracować na platformie CANVA czyli dobra grafika dla laika Treści: - założenie konta na platformie - wykonanie kilku przykładowych prac (zaproszenie, wizytówka, plakat) - tworzenie prostych animacji (gif) Adresat: zainteresowani nauczyciele 4h WODN w Zgierzu Bronisław Matusz 30 zł 21.12.2023 r. godz. 16.00 sala 208A
K.150 Kurs doskonalący Komputer w pracy nauczyciela Wszyscy nauczyciele, Wykorzystanie komputera i zasobów internetowych do projektowania lekcji i rozwoju zawodowego. 20 Platforma Teams Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl 50 zł termin zmieniony - informacja terminie 1 X
K.156 Warsztaty metodyczne online Komputer w edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele EW, Przykłady stron www i oprogramowania przydatnego w edukacji wczesnoszkolnej. 6 platforma TEAMS Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne termin zmieniony - informacja terminie 1 X
K.171 Kurs doskonalący Wykorzystanie platformy GOOGLE w pracy z uczniem Nauczyciele wszystkich przedmiotów. Zapoznanie z platformą edukacyjną GOOGLE ,obsługa platformy i udostępnianie jej uczniom. 15 WODN Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl 40 zł 5, 7, 12,14.12.2023r. Godz. 16.00
K.175 Warsztaty metodyczne online W sieci dla dzieci - bezpieczne programy edukacyjne. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Przegląd programów edukacyjnych dla uczniów klas 1-3. Analiza możliwości i celowości ich wykorzystania podczas lekcji i samodzielnej pracy uczniów. 4 Platforma Teams Piotr Kowalczyk, p.kowalczyk@crezgierz.edu.pl bezpłatne 21.12.2023 r. godz. 16.00
K.1052 Warsztaty metodyczne Canva - tworzenie plakatów i prezentacji Jak stworzyć wyjątkowy plakat od podstaw lub z użyciem gotowych szablonów? Jak przygotować ciekawą prezentację multimedialną? Wykorzystanie platformy Canva w edukacji oraz promocji czytelnictwa Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele i osoby zainteresowane z Kutna i okolic 3 Oddział WODN w Kutnie Elżbieta Wójcik e.wojcik@crezgierz.edu.pl bezpłatne 27.02.2024 r. godz. 15.00 Kutno
K.1058 Warsztaty metodyczne Canva - tworzenie plakatów i prezentacji Jak stworzyć wyjątkowy plakat od podstaw lub z użyciem gotowych szablonów? Jak przygotować ciekawą prezentację multimedialną? Wykorzystanie platformy Canva w edukacji oraz promocji czytelnictwa Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele i osoby zainteresowane 3 h WODN w Zgierzu Elżbieta Wójcik e.wojcik@crezgierz.edu.pl bezpłatne 16.01.2024 r. godz.15.30 w Bibliotece Pedagogicznej w Zgierzu
K.1064 Warsztaty metodyczne Wordwall - interaktywne narzędzie w pracy nauczyciela Co to jest aplikacja Wordwall, co oferuje i w jaki sposób z niej korzystać? Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele, osoby zainteresowane 3 h WODN w Zgierzu Elżbieta Wójcik e.wojcik@crezgierz.edu.pl bezpłatne 05.03.2024 r. godz. 15.30 Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu
K. 1066 Warsztaty metodyczne Wordwall - interaktywne narzędzie w pracy nauczyciela Co to jest aplikacja Wordwall, co oferuje i w jaki sposób z niej korzystać? Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele, osoby zainteresowane z Kutna i okolic 3 h Oddział WODN w Kutnie Elżbieta Wójcik e.wojcik@crezgierz.edu.pl bezpłatne 12.03.2024 r. godz. 15.00 Kutno
K.1069 Warsztaty metodyczne Edukacyjne walory książek z rozszerzoną rzeczywistością Zastosowanie AR w edukacji Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele, osoby zainteresowane 3 h WODN w Zgierzu Elżbieta Wójcik e.wojcik@crezgierz.edu.pl bezpłatne 04.06.2024 r. godz. 15.30 Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu
K.1070 Warsztaty metodyczne Edukacyjne walory książek z rozszerzoną rzeczywistością Zastosowanie AR w edukacji Adresaci: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele, osoby zainteresowane z Kutna i okolic 3 h Oddział WODN w Kutnie Elżbieta Wójcik e.wojcik@crezgierz.edu.pl bezpłatne 21.05.2024 r. godz. 15.00 Kutno

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I DORADZTWO ZAWODOWE

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.809 Konferencja Znaczenie dzieciństwa w biografii zawodowej człowieka. Co nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej powinien wiedzieć o karierze zawodowej? Dyrektorzy i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. 4h WODN Zgierz Lidia Leśniewicz, Sabina Furgoł, Dorota Podgórska - Jachnik, Dariusz Nowak, bezpłatne 14.12.2023 godz. 14.00-18.00