TURYSTYKA I WYPOCZYNEK

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.451 Kurs doskonalący Kurs kierowników wycieczek szkolnych Przepisy, dokumentacja i praktyka w zakresie turystyki i krajoznawstwa. Adresowany do nauczycieli różnych typów szkół i przedszkoli. 10 + egzamin WODN Zgierz Rafał Ryszelewski 80 zł 18.06.2024 godz. 16.30 (I zajęcia)