KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I DORADZTWO ZAWODOWE

Kod Forma kształcenia Temat Adresat Liczba godzin Miejsce realizacji Osoba prowadząca Cena Terminy
K.783 Konferencja Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach. Ekonomiczne i psychospołeczne konteksty uczenia się przez całe życie w epoce ponowoczesności Doradcy zawodowi, dyrektorzy, nauczyciele, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytutu rynku pracy oraz jednostek samorządu terytorialnego, inne osoby zainteresowane. 5 WODN Zgierz Lidia Leśniewicz bezpłatne 10.06.2024 godz. 10.00 - 15.00